Εκπαιδευτικός χώρος

Η J.Wing στο άρθρο της με τίτλο «Υπολογιστική Σκέψη» διατύπωσε την αναγκαιότητα να αποκτήσουν όλοι οι μαθητές την ικανότητα να μπορούν να σκεφτούν όπως ένας επιστήμονας πληροφορικής. Δηλαδή εκτός από το να γράφουν, να διαβάζουν και να υπολογίζουν να έχουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν προβλήματα χρησιμοποιώντας τον υπολογιστικό τρόπο σκέψης. Ο υπολογιστικός τρόπος σκέψης προσπαθεί να λύσει προβλήματα χρησιμοποιώντας την αφαίρεση, την ανάλυση, τον μετασχηματισμό, την μοντελοποίηση και την προσομοίωση.